Aanpak

Gedetailleerde engineering

Stap 5 – Gedetailleerde engineering, verfijning van het project

Gedetailleerde engineering is de fase die wij tot dusver hebben bereikt. Hierdoor kunnen, nu de contouren van het project langzaam in beeld komen, vervolgstappen gezet worden. Het project moet verder worden uitgewerkt. Er moeten meer gedetailleerde tekeningen van het laboratorium worden gemaakt. Interactief 3D-ontwerp. Daarnaast kunnen wij u ook een unieke…

Tevreden klant

Stap 9- Blij zoals het werkt

Na de levering, installatie, opleiding en inbedrijfstelling heeft u mogelijk nog wat aanvullende diensten nodig. Dingen zoals aanvullende trainingen over apparatuur of methoden die in uw laboratorium worden gebruikt…

Levering, installatie, opleiding en inbedrijfstelling

Stap 8 – Levering, installatie, opleiding en in bedrijfstelling

In deze fase begint het echte werk, wat resulteert in een werkend laboratorium. Wij kunnen u hier als laboratorium projectmanager volledig bij helpen, u heeft er dus geen omkijken naar. A. Aanvoertransport kent veel regels en voorschriften. In deze fase weten alle partijen precies wat ze moeten leveren en…

Offerte – bedrijfsklaar / onafhankelijk aankoopadvies

Stap 7 – Offerte

In een eerder stadium is de positie van Labs31 gedefinieerd. In het algemeen zijn er drie opties die ter discussie staan. Bedrijfsklaar leverancier, Labs31, levert een bedrijfsklare offerte waarbij we het hele project van nul tot eind voor onze rekening nemen. Inkoopadvies van de cliënt heeft besloten dat Labs31 het team van de cliënt zal ondersteunen met het vergelijken…

Aanbesteding/offerte maken

Stap 6 – Laboratorium aanbesteding, offerte aanvragen

Tijdens deze fase worden alle verzamelde gegevens gebruikt. De details zoals lab eisen, data en ontwerp worden vertaald naar een (neutrale) aanbesteding of offerteaanvraag. Bijzonder relevant is onze Fit4Purpose meerwaarde. In de aanbesteding / offerte is het verplicht om een duidelijke omschrijving te hebben van…

Uitrustingslijst

Stap 3 – Apparatuurlijst maken (en optimaliseren)

In deze fase maken we de apparatuurlijst. Om dat te bereiken zullen we het analyseschema als basis gebruiken. Voor de apparatuurlijst gaan we bepalen welke apparatuur er nodig is en hoeveel. Afhankelijk van het aantal monsters en de wensen van de opdrachtgever kan een mate van automatisering worden bepaald.

laboratorium ontwerp

Stap 4 – Gedetailleerd laboratoriumontwerp

Alle ontwerpen die we maken, modelleren we in 3D. We gebruiken Autodesk Revit om dit te doen. De eerste stap van het ontwerp is: het groeperen van analyses in verschillende gebieden. De basis voor het groeperen kan variëren. Het aanmaken van verschillende laboratoriumruimte kan gegroepeerd worden op basis van…

Analytisch schema

Stap 2 – Analytisch schema (analyse, planning en modellering)

Tijdens deze fase kan een monster- en/of analyseschema worden gemaakt. De aanpak is sterk afhankelijk van de beschikbare data. Allereerst zou dit gebaseerd zijn op de ontvangen informatie. Het geoptimaliseerde monster/analyse kan de basis zijn voor het maken van een apparatuurlijst. Het maken van het analyseschema kan al…

Gegevensverzameling

Stap 1 – Gegevensverzameling

Is er behoefte aan een laboratorium en waarom is dat nodig?

Misschien kunt u overwegen om het laboratoriumwerk uit te besteden?

Als de beslissing is genomen dat er een laboratorium nodig is, moeten we bij het begin beginnen. Daarom moeten er gegevens worden verzameld, omdat dit de basis zal vormen voor een nieuw laboratorium.
De belangrijkste vragen zijn…

ba1

Contract overeenkomst

Super goed! U hebt een contract getekend met Labs31, of u hebt onze Offerte gebruikt om uw leverancier van oplossingen voor het laboratorium te selecteren. Dit is jouw ticket voor succes. We zouden graag…

Scroll naar boven