Stap 4 - Gedetailleerd laboratoriumontwerp

Laboratorium-ontwerp-Canvas-Step4

Volgende stap laboratoriumontwerp

Voor alle ontwerpen die we maken modelleren we het in 3d. We gebruiken Autodesk Revit om deze klus te klaren. De eerste stap van het ontwerp is het groeperen van analyses in verschillende gebieden. De basis voor groepering kan variëren.

Verschillende laboratoriumruimten creëren

Een groepering kan worden gedaan op basis van het type monsters (voorbeelden):

 • Droge versus natte monsters
 • Oliemonsters versus milieumonsters
 • Werkstroomgerelateerde gebieden
 • Hoge versus lage concentratie van geanalyseerde verbinding (verontreiniging)
 • ...

Terwijl andere laboratoria beter kunnen worden gegroepeerd op basis van het type testen (voorbeelden):

 • Chemische versus fysieke tests
 • Vuile versus schone monsters
 • ...

Combinatie van groepen

Vaak zal het een hybride zijn van de bovengenoemde groeperingen. Na groepering kan de apparatuur worden toegewezen aan de verschillende gebieden. De toewijzing van apparatuur vormt de basis voor verdere optimalisatie. Sommige herschikkingen kunnen leiden tot lagere apparatuurkosten, het voorkomen van contaminatie of een efficiëntere workflow.

Ontwerp laboratoriumruimte

Samen met de opdrachtgever kunnen we bepalen welke parameters belangrijker worden geacht. Elk gebied kan nu verder worden onderzocht:

 • Wat is het behoeftegebied?
 • Hoeveel bankruimte is er nodig?
 • Welke nutsvoorzieningen zijn nodig (bijv. elektriciteit, gassen, water)?
 • Welke andere zaken zijn nodig (zuurkasten, lokale afzuiging, spoelunits, opbergers)?

Alle relevante informatie komt beschikbaar in het Bouw Informatie Model (BIM) dit vormt als basis voor de laboratoriuminrichting.

A. Eerste resultaat gedetailleerd laboratoriumontwerp

Laboratorium ontwerp

Deze groep wordt nu langzaam aan een laboratoriumruimte. In deze ruimte kunnen we kijken waar we de apparatuur moeten plaatsen om zo de laboratoriuminrichting te kunnen bepalen. Verder kunnen we kijken naar de ondersteunende items zoals:

 • zuurkasten
 • spoelunits
 • monstervoorbereidingsapparatuur enz.

Verschillende parameters helpen bij het bepalen van het ontwerp van elke kamer, zoals:

 • Wat zijn de veiligheidsregels?
 • Hoe de looproute uitvoeren?
 • Welke ondersteunende materialen zijn nodig (winning, nutsvoorzieningen, opslag)?
 • Hoe besmetting voorkomen/afhandelen?

B. Optimalisatie van het laboratoriumontwerp

Laboratorium ontwerp

Tijdens deze fase kan de relatie tussen de verschillende groepen geanalyseerd worden. Als gevolg hiervan ontstaan er problemen als groepen bij elkaar worden gehouden. Voorbeeldroutes zijn niet langer efficiënt omdat ze mogelijk te ver uit elkaar liggen. Maar ook op het gebied van vervuiling en veiligheid.

Samen met andere niet-laboratoriumruimten (bv. kantoren, opslagruimten, kleedkamers, bijkeukens) kan een ruw bouwplan worden opgesteld.

Kortom, dit proces van laboratoriumontwerp is een iteratief proces. Het zal de verschillende parameters in evenwicht brengen. Het optimaliseren van één parameter kan een andere parameter negatief beïnvloeden. Zo kan het optimaliseren van een monster/looproute een negatieve invloed hebben op de kosten of een negatieve invloed hebben op mogelijke besmetting. Hier moet bij stil worden gestaan tijdens het maken van de laboratoriuminrichting.

Naarmate langzamerhand de indeling van de kamers vorm krijgt en de positie van de kamers zich gaat vestigen, wordt het tijd om te beginnen met het ontwerp van het laboratoriumgebouw.

C. Gedetailleerd laboratoriumontwerp, het geoptimaliseerde eindresultaat

laboratorium ontwerp

Eindelijk is het tijd om met architecten en aannemers om de tafel te gaan zitten. Kijkend naar de site kan worden besloten waar het gebouw wordt geplaatst en welke ruimte beschikbaar is. Daarnaast worden zaken als monsteraanvoerroutes gecontroleerd. Bijgevolg zal er nog een ronde van iteraties worden gedaan om de kamers en het hele gebouw in te delen.

Als resultaat van dit proces kan het project worden gecontroleerd op Fit4Purpose.

Hierdoor kan er nu een budget voor het project Fit4Budget worden gemaakt.

Laboratorium-ontwerp-Canvas-Step4
Scroll naar boven