Wat is de betekenis van Fit4Purpose op laboratoriumprojecten?

We kunnen onze klanten gedurende het hele project ondersteunen, van de eerste schets tot de oplevering.

Voordat we een laboratorium ontwerpen, kijken we eerst naar de uit te voeren analyses. Dit betekent dat we bij het begin beginnen.

Hoe ziet het analyseschema eruit, hoeveel monsters worden er genomen, welke analyses vinden plaats, welke apparatuur is nodig? Wat vindt de eindgebruiker hiervan?

Na het doorlopen van deze stappen stellen we een logische groepering van apparatuur vast. Zo krijgen we uiteindelijk een indeling van het hele gebouw. Gasschuilplaats, waterlab, chemicaliënopslag en looproutes voor de laboranten zijn zorgvuldig uitgevoerd.

In 3D als tekening maar ook interactief wat uniek is in de markt. Dit voorkomt onnodige kosten en draagt bij aan onze Fit4Purpose-aanpak.

Scroll naar top