Algemene voorwaarden Labs31 BV

Definities Labs31 BV: Labs31 BV, gevestigd te Rotterdam, KvK nr. 69340366. Klant: de partij met wie Labs31 BV een overeenkomst is aangegaan. Partijen: Labs31 BV en klant samen. Toepasbaarheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Labs31 BV. Partijen kunnen slechts […]

Algemene voorwaarden Labs31 BV Lees verder »